Priser 2022

Bedrift

Prisene inkluderer ny forbrenningsskatt på kr. 106,-/tonn. Alle priser er pr. tonn.

Blandet avfall til sortering og rivningstrevirke fra næring leveres til Østfold Gjenvinning AS, og veies etter gjeldende satser. FREVAR KF utfører veietjenesten. Destruksjon – be om pris.

Har du spørsmål om levering av næringsavfall som ikke står på listen?
Kontakt Markedsansvarlig Heidi Roos på telefon 95809536 eller e-post heiras@frevar.no

Energigjenvinning

Energigjenvinning

 • Forretnings- og produksjonsavfall – eks. mva 2.017,81,- / inkl. mva 2.522,26,-
 • Makulering/destruksjon – eks. mva 2.289,27,- / inkl. mva 2.861,59,-
 • Avfallsbasert brensel, pris etter avtale – etter avtale
 • Gratis etter avtale/fribillett – energigjv. – etter avtale
Deponi

Deponi

 • Destruksjon – eks. mva 2.263,57,- / inkl. mva 2.829,46,-
 • Forretnings- og produksjonsavfall – eks. mva 2.037,21,- / inkl. mva 2.546,52,-
 • Vann/sand – eks. mva 1.911,81,- / inkl. mva 2.389,76,-
 • Eternitt, asbest sortert – eks. mva 2.923,40,- / inkl. mva 3.654,25,-
 • Gratis etter avtale/fribillett – deponi – etter avtale
 • Ensartet, uorganisk materiale – etter avtale
 • Avgiftsfrie masser til deponi – etter avtale
Kvist og hageavfall

Kvist og hageavfall

 • Kvist og hageavfall – eks. mva 604,41,- / inkl. mva 755,51,-
Forbehandling av diverse avfall

Forbehandling av diverse avfall

 • Barkseng – eks. mva 2.067,26,- / inkl. mva 2.584,08,-
 • Septikkslam til avkiller (PP) – eks. mva 359,82,- / inkl. mva 449,78,-
 • EE avfall – eks. mva 1.429,03,- / inkl. mva 1.786,29,-
Rene masser

Rene masser

 • Fyllmasser rene masser dir. bruk – etter avtale
 • Fyllmasser rene masser mellomlagring – eks. mva 87,01,- / inkl. mva 108,76,-
 • Sprengstein, stein og grus – etter avtale

Er du privatkunde?

Se priser til privatkunder