FREVAR på Stortinget

Klimapolitikken er på dagsorden

Den 28/2-24 besøkte Frevar KF, Denofa, Norsus og Borg CO2, Østfoldbenken på Stortinget.

Følgende viktige budskap ble fremmet og fokusert på:

  • Fokus på dagens avgiftspolitikk som fungerer kontraproduktivt
  • Viktigheten av å sikre industrien på Øra nok energi
  • Virkemidler for å kunne realisere karbonfangst fra avfallsforbrenning på Øra.

Vi opplever at Østfoldbenken forstår problemstillingene og ønsker å bidra