Personvernerklæring

I denne erklæringen forteller vi hva slags typer personopplysninger vi behandler, for hvilke formål og hvordan vi oppbevarer de. Her finnes også informasjon om hvilke rettigheter de som er registrert med sine personopplysninger hos oss har, og hvordan man gjør bruk av disse rettighetene. Det er FREVAR KF som er ansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger.

Vi sørger for at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk.

Nedenfor gir vi en beskrivelse av de hovedkategorier av personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål.

Opplysninger om ansatte

FREVAR KF behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar, samt tilgangsstyring i lokaler og IT-systemer. For disse formål registreres opplysninger som navn, fødselsdato, personnummer, adresse, epost, telefonnummer, pårørendeopplysninger og kontonummer.

I tillegg registreres opplysninger om fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger knyttet til fravær, arbeidsulykker og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. FREVAR KF sin bedriftshelsetjeneste behandler helseopplysninger om ansatte som benytter seg av tjenesten.

Vi overholder lovpålagt offentlig innrapportering av personopplysninger.

FREVAR KF behandler også personopplysninger ved rekruttering i foretaket. Formålet med behandlingen er rekruttering. Søknader slettes iht. arkivloven.

Opplysninger om innleide og samarbeidspartnere

FREVAR KF behandler personopplysninger for og administrerer nødvendig tilgang til område, lokaler og IT -systemer.

FREVAR behandler ikke personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlig betalingskort fra våre kunder.

Datanettverk og kommunikasjon

FREVAR KF behandler personopplysninger som ledd i forvaltningen av våre data- og kommunikasjonsnettverk. Systemer og nettverk overvåkes i tråd med gjeldende regelverk for å avdekke mulige sikkerhetsbrudd og uønskede hendelser. Opplysninger som lagres er navn, IP-adresse, e-postadresse, brukernavn og passord.

Behandlingen er hjemlet i personvernforordningen basert på en vurdering av at slik behandling er nødvendig for å oppnå formålet, og at FREVAR sin interesse i å ivareta sikkerheten for systemene, overstiger hensynet til den enkeltes personvern. Personvernulempen for den enkelte er vurdert som liten, gitt at det i all hovedsak er trafikkdata som logges, ikke gjennomgang av enkeltopplysninger.

Områdeovervåking

FREVAR KF har kameraovervåking på område. I tillegg benyttes adgangskontrollsystemer, gjeldende dører, bom og vekt. Opplysninger fra kameraovervåkingen oppbevares i henhold til datatilsynets regler.

Informasjonskapsler

FREVAR KF benytter informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen på nettstedet www.frevar.no.

Lagring og utlevering

Personopplysningene som FREVAR KF behandler lagres primært på servere hos FREVAR KF, eller FREVAR KF sine tjenesteleverandører i Norge eller i EU. For enkelte applikasjoner lagres også personopplysninger hos skytjenesteleverandører etablert i Norge og EU.

Databehandlere

FREVAR KF benytter eksterne tjenesteleverandører i ulike deler av virksomheten. Når slike tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av FREVAR KF, gjøres det basert på en skriftlig databehandleravtale som regulerer behandlingsoppdraget.

Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og arkivloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at FREVAR KF ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Sletterutiner

FREVAR KF forholder seg til arkiveringsplikten for offentlig organ og følger sletterutiner iht. arkivloven.

Dersom du har spørsmål om personvern kan du kontakte HR- og informasjonssjef Veslemøy Hasselgård, veshas@frevar.no – tlf. 480 500 27.