Priser 2022

Privat

Avfall til selvsortering på gjenvinningsstasjonen (GVS).

Personbil

Personbil uten tilhenger

 • Personbil uten tilhenger kr 0,-
Varebil

Varebil

 • Varebil privateid m/u henger kr 200,- inkl. mva
Bil m/ tilhenger

Bil m/ tilhenger

 • Bil med tilhenger (pr lass) kr 200,- inkl. mva
  Annet forhåndssortert avfall som leveres separat
Elektroniske artikler

Elektroniske artikler

 • Elektriske og elektroniske artikler kr 0,-
  Eks: alt fra kjøleskap til barbermaskiner og lamper,
  dette kan også leveres direkte til forhandler uten kostnad.
Farlig avfall

Farlig avfall

 • Farlig avfall kr 0,-

I tillegg gjelder følgende mottaksregler:

 • Varebil registrert på firma/virksomhet kan ikke levere avfall til GVS.
 • Hvert lass kan maks være på 3m3 totalt (bil/varebil og henger), for å levere på GVS.
 • Hvert lass kan maks være 9 m. langt totalt, for bil/varebil og henger.
 • Kjøretøy med høyere tillatt totalvekt enn 3.500 kg. har ikke tilgang til GVS.
 • Andre kjøretøy, som f. eks. traktor eller lastebil, har ikke tilgang til GVS.

Avfall som ikke kan mottas til GVS må leveres til godkjent mottak. Nærmeste mottak er Østfold Gjenvinning AS (veiing utføres av FREVAR KF).

Er du bedriftskunde?

Se priser til bedriftskunder