Tag Archives: Klimanøytralt renseanlegg

Hva er biogass og hva brukes det til? - FREVAR KF Fredrikstad

Hva er biogass og hva brukes det til?

Biogass er i teorien det samme som naturgass, bare at det er produsert fra biologiske avfallsressurser og ikke olje. Biogass kan brukes til å produsere strøm og varme, eller oppgraderes […]

Mottak av rene masser - FREVAR KF

Mottak av rene masser

På grunn av at vi trenger å ivareta ressursen som deponivolumet representerer, må vi framover prioritere forurensede masser som vi er rigget for å ta imot og håndtere på en […]

Mange husstander uten vann – vannet er på vei tilbake!

I forbindelse med at Norgesnett skulle gjennomføre planlagt vedlikehold på strømnettet ved vannverket på Høyfjell, oppstod det en feil når strømmen kom tilbake. Det førte til at mange husstander mistet […]

Viktig informasjon om rivearbeidet rundt forbrenningsanlegget hos FREVAR KF

Mandag 17. oktober startet rivearbeidet rundt forbrenningsanlegget, hvor det gamle posefileteret skal rives! Dette er en stor rivejobb som skal utføres og det vil bli tidvis problemer med tilgangen til […]

Ledig stilling: Industrielektriker/automatiker - FREVAR KF

Ledig stilling: Industrielektriker/automatiker

FREVAR har en sentral og samfunnsnyttig rolle i nærmiljøet. Foretaket har vært en pådriver for den sirkulære økonomien på Øra og i Fredrikstad siden oppstarten. Vi er nå ca 94 ansatte […]

FREVAR KF kjøper Cambi-anlegg - FREVAR KF

Pressemelding vedrørende nytt avløpsrenseanlegg i Fredrikstad kommune

Det er inngått avtaler om samspill med samtlige leverandører i prosjekt FARA (Fredrikstad Avløpsrenseanlegg)– og en spennende fase med samspill for prosjektet starter. Samspillsfasen vil vare ut året, og er […]

Pressemelding vedrørende ansettelse av direktør ved FREVAR KF

Johnny Sundby (51), fra Hvaler, blir ny direktør i FREVAR KF. Sundby er i dag adm. direktør i MOVAR IKS, som leverer tjenester innen vann, avløp, renovasjon samt brann og […]

Redusert kapasitet på terminalen ved inn- og ut veiing 01.06.2022

FREVAR har redusert kapasitet på inn- og ut vekten 01.06.2022. De som har muligheten til å levere til FREVAR en annen dag, bør gjøre dette. Vi kan kun bruke 1 […]

Grovavfallsaksjon i Fredrikstad kommune - FREVAR KF

Grovavfallsaksjon i Fredrikstad kommune

Det er tid for vårrydding i hus og hage. Husstandene i Fredrikstad kan under grovavfallsaksjon våren 2022 levere kildesortert grovavfall både fra huset og hagen til syv ulike gjenvinningsstasjoner. Les […]

Fredrikstad Blad skriver "Emilio (38) ser gull der andre tenker æsj!" 17.04.22 - Frevar KF

«Emilio (38) ser gull der andre tenker æsj!» – Artikkel i Fredrikstad Blad

Nettavisen Fredrikstad Blad skrev 17. april 2022 en artikkel om ingeniøren Emilio Alvarenga, Frevars nye assisterende driftssjef for vann og avløp, og om hvordan han nyter synet av rørene som […]