Tag Archives: Klimapartnere Viken

Redusert kapasitet på terminalen ved inn- og ut veiing 01.06.2022

FREVAR har redusert kapasitet på inn- og ut vekten 01.06.2022. De som har muligheten til å levere til FREVAR en annen dag, bør gjøre dette. Vi kan kun bruke 1 vekt til både inn- og ut veiing denne dagen. Det er fare for køer, og ting kan ta lenger tid enn normalt. Man må derfor […]

Klimakvoteplikten

Det ble torsdag 10. februar avholdt informasjonsmøte i regi FREVAR KF og Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE). På møte var ledelse/annen personale fra anleggene og energikunder samt fagforeninger fra anlegg og energikunder. Tema var situasjonen med Klimakvoteplikten som de to anleggene har. I tillegg har Borregard sitt energigjenvinningsanlegg Klimakvoteplikten. Kursen på klimakvoter er over år 20 […]

Et helt nytt renseanlegg i milliardklasse

Det skjer store ting hos oss som vil komme til gode både for miljø og klima. Frevar’s 30 år gamle avløpsanlegg har gjort et trofast arbeid med å rense avløpsvann i Fredrikstad. Men med de nye miljøkrav har tid løpt fra anlegget, noe som ble bygget og satt i drift i 1989. Overvann, som følger […]