Tag Archives: Klimekvoteplikten

Klimakvoteplikten

Det ble torsdag 10. februar avholdt informasjonsmøte i regi FREVAR KF og Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE). På møte var ledelse/annen personale fra anleggene og energikunder samt fagforeninger fra anlegg og energikunder. Tema var situasjonen med Klimakvoteplikten som de to anleggene har. I tillegg har Borregard sitt energigjenvinningsanlegg Klimakvoteplikten. Kursen på klimakvoter er over år 20 […]