Åpenhetsloven og FREVAR KF

Formålet med åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

På FREVAR er vi bevisste vårt samfunnsansvar, og det arbeides kontinuerlig for å bedre våre prestasjoner innen både miljø, samfunn og økonomi. Dette omfatter også et anstendig og godt arbeidsliv for alle.

Som en offentlig aktør er FREVAR underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Her har det i en årrekke blitt stilt krav til leverandører og underleverandører om tilfredsstillende arbeidsforhold for ansatte. Åpenhetslovens økte krav til fokus og oppfølging innenfor dette området, løses slik ved foretaket:

  • Foretakets innkjøpsbetingelser og konkurransegrunnlag er oppdatert til å
    tilfredsstille åpenhetslovens krav til å utføre aktsomhetsvurderinger i
    leverandørkjeden.
  • Foretakets innkjøpsrutiner er oppdatert for å sikre at åpenhetslovens krav til dokumentasjon og oppfølging, er en naturlig del av innkjøpsprosessene ved foretaket.
  • Årlig redegjørelse etter åpenhetsloven skal publiseres som en del av foretakets årsrapport, første gang i årsrapporten for 2023.
  • Vi ser at åpenhetsloven vil bidra til et bedre og mer rettferdig arbeidsliv, når den etterleves i alle ledd. Et samfunnsansvarlig næringsliv bidrar til et bærekraftig samfunn.