Våre anlegg

FREVAR KF har anlegg for avfallsbehandling, drikkevannsproduksjon, avløpsrensing.

Gjenvinningsstasjon

Vi i FREVAR KF ser alltid etter nye muligheter og et nytt liv for det avfallet vi mottar. Det er noe av den hverdagsmagien de på avfallshåndteringen skaper hver eneste dag.

Les mer     Info om smittevern  

Energigjenvinningsanlegg

I energigjenvinningsanlegget blir avfallet omdannet til høytrykksdamp som er en utmerket energikilde for både industrien og fjernvarmenettet i Fredrikstad.

Les mer  

Avløpsrenseanlegg

Vel fremme på FREVAR KF, starter vi den omfattende renseprosessen med å fjerne fett, kaffegrut, papir og annet som ikke hører hjemme, for å sikre at vannet som slippes tilbake i Glomma er rent og renset.

Les mer  

Vannverk

Rent vann i springen er ingen selvfølge. Det vet de som jobber på vannverket.

Les mer  

Biogassanlegg

Kan en buss virkelig kjøre på bananskall? Ja faktisk, og helt uten at noen svinger med tryllestaven. For i våre råtnetanker skjer hverdagsmagi helt kontrollert.

Les mer  

Deponi

Er det mulig for et deponi og være nærmeste nabo til et naturreservat? Ja, her på FREVAR KF er det mulig, på vårt deponi står det et fugletittertårn og herfra kan du skue sjeldne fuglearter.

Les mer  

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.