Nytt renseanlegg - FARA

FARA – nytt fremtidsrettet renseanlegg for Fredrikstad og Hvaler med globale mål og lokale tiltak

Se livekamera av byggeprosessen her.

Fredrikstad er i vekst, og med dette øker mengden kloakk som skal renses før det slippes ut i Oslo-fjorden. I tillegg til dette stilles det strengere rensekrav av myndighetene. Derfor bygges FARA (Fredrikstad Avløpsrenseanlegg) – et nytt og moderne renseanlegg som skal bidra til en renere Oslofjord.

Byggestart: 01.03.2023
Ferdigstillelse: 01.02.2026

Prosjektet skal rense ut fosfor og partikler, samt fjerne overflødig nitrogen fra avløpsvannet. For mye nitrogen fører til oppblomstring av alger, noe som gir grumsete badevann og ugunstige leveforhold for fisk.

Dagens avløp til Oslofjorden må renses bedre for å unngå skader på naturen, og sikre livet i fjorden.

Cristell Solberg, Driftsjef FREVAR KF

Det har vært en forutsetning at prosjektet skal være bærekraftig både i planleggingen, byggingen og når anlegget skal driftes. FNs bærekraftsmål står i fokus, og det legges vekt på å ta smarte og langsiktige beslutninger. FARA vil produsere mer energi enn det forbruker, og derav bli et energi-positivt renseanlegg. Dette gjøres ved å benytte solceller på taket, varmegjenvinning, og overskuddsproduksjon av biogass som benyttes som drivstoff til bussene i Fredrikstad. Det nye anlegget vil i sum redusere mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren etter noen år i drift, og derav på sikt være CO2-negativt.

FARA blir et avløpsrenseanlegg som bidrar til å rydde opp i miljøet, samtidig som det reduserer karbonavtrykket vårt. Det endelige anlegget vil se noe annerledes ut fra illustrasjonen.

Comments are closed.