Energigjenvinningsanlegg

Energigjenvinningsanlegget blir også kalt forbrenningsanlegg.

Er det ikke rart at det du kaster i søpla kan gi strøm og energi til den lokale industrien i Fredrikstad? For hva skjer egentlig etter at renovasjonsbilen henter avfallet du kaster? 

Les mer Tekniske Data

Jo, avfallet får ganske enkelt et nytt liv ved at vi brenner det. I energigjenvinningsanlegget blir avfallet omdannet til høytrykksdamp som er en utmerket energikilde for både industrien og fjernvarmenettet i Fredrikstad. Og det slutter ikke der. Av industrien får vi (matevann) tilbake og av dette skaper vi også energi. Dette kaller vi hverdagsmagi for viderekommende!

  • Anlegget ble satt i drift: 1984
  • Eies av: Fredrikstad kommune
  • Behandlet avfall: ca. 92 000 tonn/år  
  • Produsert energi som damp pr. år: 210 GWh/år – tilsvarer 22 000 tonn olje
  • Levert energi: ca. 190 GWh/år
  • Energigjenvinning av prod. energi: 99 %
  • Levert damp: ca. 230 000 tonn/år

Prosessen

Avfallet heises inn i innmatersjaktene med kran. Fra innmatersjakten skyves avfallet porsjonsvis ut på de bevegelige ristene. På ristene tørkes, forbrennes og utglødes avfallet. Ristene fører avfallet gjennom ovnen frem til utmatersjakten hvor det utbrente avfallet faller ned som utglødet slagg. Røykgassene brennes helt ut i en sekundærforbrenning over ristene. Deretter renses røykgassene gjennom en semi-tørr renseprosess hvor det tilsettes kalk og aktivt kull. Røykgassen suges gjennom posene mens reaksjonsstoffene i støvbelegget reduserer betydelig utslippene av tungmetaller, dioksiner, svovel og saltsyre. Posene fanger dessuten opp så godt som alt støv fra røykgassen.

Det blir utført kontrollmålinger for å kontrollere at anlegget ikke slipper ut mer enn det som står i utslippstillatelsen.

Avfallsforbrenning sikrer at miljøgifter som finnes spredt i avfallet tas ut og deponeres i kontrollerte former.

Energien i avfallet, som for en stor del består av biomasse, gjenvinnes som høytrykksdamp for leveranse til nærliggende industri. Denne energien erstatter energi produsert ved forbrenning av olje.

Energigjenvinning av avfall ved forbrenning reduserer avfallet med 80 % i vekt og 90 % i volum. Dagens deponier får derved økt levetid og blir mindre forurensede ved at utslippene til luft og til vann blir redusert.

Industriens reduserte oljeforbruk og FREVAR KFs forbrenning og renseprosesser bidrar derfor til reduksjon av bl.a. sure gasser, drivhusgasser, deponigass, støv og tungmetaller fra industriområdet på Øra som helhet.

Energigjenvinningsanlegg

Tekniske Data

Forbrenningsanlegg i drift:

1984

Våtvasker i drift:

1990

To ovnskjeler fra W+E

Røykgassrensing fra Envirotherm installert 2019

Temp. primærforbrenning:

ca. 900 – 1000 °C

Temp. sekundærforbrenning:

> 850 °C i 1,8 sek.

Temp. røkgass før elektrofilter:

ca. 230 °C

Temp. røkgass før våtvasker:

ca. 170 °C

Temp. røkgass ut pipe:

ca. 60 °C

Temp. prod. damp:

ca. 385 °C

Temp. lev. damp:

ca. 320 °C

Trykk matevann:

ca. 60 bar

Trykk prod. damp:

ca. 40 bar

Trykk lev. damp:

ca. 18 bar

Mengde avfall, pr. linje:

ca. 5,5 tonn/time

Mengde primærluft, pr. linje:

ca. 12.500 Nm3

Mengde sekundærluft, pr. linje:

ca. 7.500 Nm3

Mengde røkgass, før våtvasker:

ca. 65.000 Nm3

Mengde damp, pr. linje:

ca. 17,5 tonn/time

Mengde slagg:

ca. 15.000 tonn/20 %

Mengde restprodukter:

ca. 1.311 tonn

Behandlet mengde pr. år:

ca. 92.000 tonn

Produsert energi:

ca. 210 GWh

Levert energi:

ca. 190 GWh

Levert damp:

ca. 230.000 tonn

Driftstilgjengelighet:

ca. 93,35 % = 16.355 timer

Helkontinuerlig 6-skift drift.

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.