Energigjenvinningsanlegg

Energigjenvinningsanlegget blir også kalt forbrenningsanlegg

Er det ikke rart at det du kaster i søpla kan gi strøm og energi til den lokale industrien i Fredrikstad? For hva skjer egentlig etter at renovasjonsbilen henter avfallet du kaster?

Les mer Prosessen Tekniske data

Jo, avfallet får ganske enkelt et nytt liv ved at vi brenner det. I energigjenvinningsanlegget blir avfallet omdannet til høytrykksdamp som er en utmerket energikilde for både industrien og fjernvarmenettet i Fredrikstad. Men det slutter ikke der. Fra industrien får vi oppvarmet kjølevann som vi bruker i vårt vannbehandlingsanlegg. Da sparer vi energien som ellers ville gått med til oppvarming av byvann. Dette kaller vi sirkulærøkonomi, altså hverdagsmagi for viderekommende!

Info om anlegget

  • Anlegget ble satt i drift: 1984
  • Eier av: Fredrikstad kommune
  • Behandlet avfall: ca. 92 000 tonn/år
  • Produsert energi som damp pr. år: 210 GWh/år (tilsvarer 22 000 tonn olje)
  • Levert energi: ca.190 GWh/år
  • Energigjenvinning av produsert energi: ca. 98 %
  • Levert damp: ca 230 000 tonn/år

Prosessen

Avfallet heises fra bunker og ned i innmatersjaktene med kran. Det er en innmatersjakter til hver kjele, dette er altså to separerte linjer som har hver sin renseprosess. Disse linjene er bygd helt like. Fra hver sjakt skyves avfallet porsjonsvis ut på de bevegelige ristene i kjelen. På ristene tørkes, forbrennes og utglødes avfallet. Ristene fører avfallet gjennom ovnen frem til utmatersjaktene hvor det utbrente avfallet faller ned som utglødet slagg.

Røykgassene brennes helt ut i en sekundærforbrenning over ristene og oppover i fyrrommet. Derifra går røykgassen opp til toppen av fyrrommet og blir ført videre gjennom ekonomiser og overheter som absorberer varmen som er i røykgassen. Kjelen består av masse vannrør som tar ut så mye energi fra røykgassen som mulig. Deretter renses røykgassen gjennom en semi-tørr renseprosess (posefilter) hvor det tilsettes kalk og kull. Røykgassen suges gjennom posene mens reaksjonsstoffene i støvbelegget reduserer sterkt utslippene av tungmetaller, dioksiner, svovel, nitrogen og saltsyre. Posene fanger opp så godt som alt støvet fra røykgassen.

Det blir utført kontrollmålinger av akkreditert firma på røykgassen 2 ganger i året for å kontrollere at anlegget ikke slipper ut mer enn det som står i utslippstillatelsen.

Avfallsforbrenning sikrer at miljøgifter som finnes spredt i avfallet tas ut og deponeres i kontrollerte former hos NOAH på Langøya.

Energien i avfallet, som består hovedsakelig av husholdning og industriavfall, gjenvinnes som høytrykksdamp og leveres til nærliggende industri. Denne energien erstatter energien som ellers ville blitt produsert ved å forbrenne olje.

Energigjenvinning av avfallet ved forbrenning reduserer avfallet med 80 % i vekt og 90 % i volum. Dagens deponier får derved økt levetid og de blir mindre forurensede ved at utslippene til luft og vann blir redusert.

Industriens reduserte oljeforbruk og FREVAR KFs forbrenning og renseprosesser bidrar derfor til reduksjon av blant annet sure gasse, drivhusgasser, deponigass, støv og tungmetaller fra industriområdet på Øra som helhet.

Tekniske Data

Forbrenningsanlegg i drift:

1984

Våtvasker i drift:

1990

To ovnskjeler fra W+E

Røykgassrensing fra Envirotherm installert 2019

Temperatur primærforbrenning:

Ca. 900-1000°C

Temperatur røykgass ut av pipe:

Ca. 80°C

Temperatur produsert damp:

Ca. 385°C

Temperatur levert damp:

Ca. 320°C

Trykk matevann:

Ca. 60 bar

Trykk produsert damp:

Ca. 40 bar

Trykk levert damp:

Ca. 18 bar

Mengde avfall, pr. linje:

Ca. 5,5 tonn/time

Mengde damp, pr. linje:

Ca. 17,5 tonn/time

Behandlet mengde pr. år:

Ca. 92 000 tonn

Produsert energi:

Ca. 210 GWh

Levert energi:

Ca. 190 GWh

Levert damp:

Ca. 230 000 tonn

Driftstilgjengelighet:

Ca. 93,35% = 16 355 timer
Helkontinuerlig 6-skift drift.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Heidi Yvonne Roos

Heidi Roos

Markedsansvarlig
marked@frevar.no 
+47 958 09 536

Har du hørt om FARA?

Et nytt fremtidsrettet renseanlegg for Fredrikstad og Hvaler med globale mål og lokale tiltak.

Fredrikstad er i vekst, og med dette øker mengden kloakk som skal renses før det slippes ut i Oslo-fjorden. I tillegg til dette stilles det strengere rensekrav av myndighetene. Derfor bygges FARA (Fredrikstad Avløpsrenseanlegg) – et nytt og moderne renseanlegg som skal bidra til en renere Oslofjord.

Les mer her