Våre tjenester

Dette kan du levere som privatkunde

Private husstander bosatt i Fredrikstad kommune kan levere:

 • Husholdningsavfall/restavfall
 • Farlig avfall – for eksempel maling, white spirit, elektrisk og elektronisk avfall
 • Asbest- må pakkes og leveres forsvarlig i tett plast
 • Fritidsbåter under 15 fot: Kan leveres gratis på gjenvinningsstasjon. Ta med ferdig utfylt skjema som du finner på frevar.no eller på Miljødirektoratets nettsider.
 • Kvist og hageavfall

  Se hva som kan leveres  

Dette kan dere levere som bedriftskunder

Vi kan motta og behandle etter forespørsel.

 • Forurensede masser til deponi
 • Industriavfall som betong, oljeforurensede masser, sandfang, ristgods, gateoppsop, asbest
 • Matavfall og substrat til biogass produksjon
 • Avfall til forbrenning og energigjenvinning
 • Destruksjon og makulering

Se informasjon om rene masser her.