Styret

Styret i FREVAR KF består av 7 representanter hvorav 5 er valgt av bystyret i Fredrikstad kommune og 2 er valgt av og blant de ansatte i foretaket.

Bildet fra venstre: foran Johnny Sundby direktør, Caroline Hermansen medlem, Ann Kristin Stedjeberg sekretær, Rino Oshaug medlem

Bak: Tor Prøitz nestleder, Kristian Flodin medlem

Bildet fra høyre: foran Leif Eriksen leder, Eva Charlotte Fredheim medlem, Gunhild Vigdisdatter medlem, 

Kontaktinfo Styret

Tor Prøitz

Styrets nestleder

tp@obrad.no

 (+47)905 84 776

Gunhild Vigdisdatter

Styremedlem

Kristian Flodin

Styremedlem

Eva Charlotte Fredheim

Styremedlem

eva.fredheim@icloud.com
 (+47) 997 95 579

Caroline Hermansen

Styremedlem

Rino Oshaug

Styremedlem

Johnny Sundby

Direktør

Ann-Kristin Stedjeberg

Sekretær

Se styreinstruks vedtatt 2023 her.