Styret

Styret i FREVAR KF består av 7 representanter hvorav 5 er valgt av bystyret i Fredrikstad kommune og 2 er valgt av og blant de ansatte i foretaket.

Fra høyre: Leif Eriksen styremedlem, Hege Dubec styrets leder, Ann-Kristin Stedjeberg sekretær, Dana Ghazi styremedlem, Hans Peter Dahl styremedlem, Tor Prøitz styremedlem, Ida Julsen styrets nestleder, Cecilie Sahlin styremedlem. Bak, Fredrik Hellström direktør.

Kontaktinfo Styret

Hege Dubec

Styrets leder

  hhag@fredrikstad.kommune
 (+47) 970 88 755

Ida Julsen

Styrets nestleder

  idirju@fredrikstad.kommune.no
 (+47) 411 82 011

Tor Prøitz

Styremedlem

  tp@obrad.no
 (+47) 905 84 776

Dana Ghazi

Styremedlem

  dagh@fredrikstad.kommune.no
 (+47) 995 54 379

Leif Eriksen

Styremedlem

  leieri@fredrikstad.kommune.no
 (+47) 908 24 601

Cecilie Sahlin

Styremedlem

  cesa@frevar.no
 (+47) 917 73 556

Hans Peter Dahl

Styremedlem

  hapd@frevar.no
 (+47) 901 12 798