Miljø

Å kalle seg Distriktets miljøbedrift forplikter.

FREVAR KFs Miljøpolitikk

Bilde av en grønn puslespillbit som settes på plass, med teksten "miljø"
  • Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet, miljøaspekter vurderes i våre beslutninger.
  • Vi er en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon.
  • Driften av våre anlegg er sentrale for den sirkulære økonomien i Fredrikstad kommune, og er med på å redusere den totale miljøbelastningen.
  • Hver enkelt del av foretaket drives etter prinsippet om kontinuerlig forbedring.
  • Vi praktiserer åpenhet og dialog i kontakt med våre interesseparter, og tilstreber å være en ansvarlig nabo.

Vedtatt i styret 14.09.2021

FREVAR KFs Kvalitetspolitikk (vannverket)

Bilde av en blå puslespillbit som settes på plass, med teksten "Kvalitet"
  • Vi overholder gjeldende lover, forskrifter og tillatelser.
  • Vannverket er en viktig del av vannforsyningssystemet i Fredrikstad kommune. Vi har løpende kommunikasjon om vannets kvalitet og mengde, med teknisk drift som distribuerer vannet til kundene.
  • Vannverket drives etter prinsippet om kontinuerlig forbedring.
  • Vi prioriterer beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved unntakstilstander.

Vedtatt i styret, 14.09.2021

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.