Biogassanlegg

Kan en buss virkelig kjøre på bananskall? Ja faktisk, og helt uten at noen svinger med tryllestaven. For i våre råtnetanker skjer hverdagsmagi helt kontrollert.

Les mer Tekniske Data

Slammet fra renseanlegget ispedd noe matavfall blir via teknologi til biogass for biler og busser i Fredrikstad samt jordforbedring for lokale bønder i distriktet. Tenk på det neste gang du spiser en banan.

Anlegget omdanner slam fra det kommunale renseanlegget og substrat (skyller) fra næringsmiddelindustrien til biogass.

Biogassen benyttes som drivstoff til privatbiler, busser og renovasjonsbiler.

Ferdig produsert biogass selges via GASUM, som har et meget godt utbygd distribusjonsnett til disposisjon.

FREVAR KF kan først motta substrat/slakteriavfall/skyller til biogassproduksjon etter at det er utført en dokumentert basiskarakterisering.

Last ned skjema for mottak biogassanlegget-mottakskontroll og sjekkliste (nye kunder og avfallsfraksjoner)
Last ned skjema for transport av animalske biprodukter

Mer om lover og regler finnes på Mattilsynet sine hjemmesider.

Ønskes ytterligere informasjon vennligst kontakt: Markedsansvarlig Heidi Roos (69 35 73 14)

Biogassanlegg

Tekniske Data

Biogassanlegget er dimensjonert for et mottak på 30 000 tonn av substrat årlig. Dette er fordelt på 6000 tonn emballert substrat til forbehandling og 24 000 tonn til mottakstanker. Biogassanlegget har i dag 4 mottakstanker på hver 200 m3 til flytende substrat levert på bulk via biler. I tillegg til et slammottak for slam, som må homogeniseres/fortynnes, som årlig kan behandle 2000 tonn.

Substrat levert til forbehandling tippes i tippesjakt før det blir kvernet. Videre blir metaller, plast, sand/glass, ikke kvernbart separert fra det organiske. Det organiske blir da pumpet til mottakstank.

Slammottaket homogeniserer med varmt vann og omrøring før slammet pumpes til mottakstank.

All substrat fra mottakstankene pumpes videre via kverner til to doseringstanker. Anlegget videre består av varmevekslere, hygieniseringstrinn og utråtning. Substratet pumpes via doseringstankene igjennom varmevekslere som varmer opp slammet før hygieniseringstrinnet. Hygieniseringstrinnet består av 3 tanker hvor substratet pumpes batchvis igjennom. Substratet skal da ha en oppholdstid på minimum 70 °C i en time før det pumpes videre til utråtning. Utråtning skjer anaerobt termofilt i en råtnetank på 3000 m3, hvor slammet har en oppholdstid på 10-14 dager. Slamresten blir pumpet til slamlager, avvannet og kjørt til mellomlager på deponi.

Biogassen som produseres i råtnetankene blir oppgradert til drivstoffkvalitet, komprimert og fylt på containerflak. Oppgaderingsanlegget har en kapasitet på 400 Nm3/h ferdig oppgradert og komprimert biogass.

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.