Siste fra aktuelt

Se alle våre nyheter 

Våre tjenester

Les om hva du kan levere som både privatkunde og bedriftskunde.

Se hva som kan leveres 

Hvem er vi?

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

Les mer om oss  

Miljø

Å kalle seg Distriktets miljøbedrift forplikter. FREVAR KF er sertifisert etter følgende internasjonale standarder:

Les mer om vårt miljø 

Styret

Styret i FREVAR KF består av 7 representanter hvorav 5 er valgt av bystyret i Fredrikstad kommune og 2 er valgt av og blant de ansatte i foretaket.

Se kontaktinformasjon 

Våre anlegg

FREVAR KF har anlegg for avfallsbehandling, drikkevannsproduksjon, avløpsrensing.

Gjenvinningsstasjon

Vi i FREVAR KF ser alltid etter nye muligheter og et nytt liv for det avfallet vi mottar. Det er noe av den hverdagsmagien de på avfallshåndteringen skaper hver eneste dag.

Om gjenvinningsstasjonen  

Energigjenvinningsanlegg

I energigjenvinningsanlegget blir avfallet omdannet til høytrykksdamp som er en utmerket energikilde for både industrien og fjernvarmenettet i Fredrikstad.

Om energigjenvinningsanlegget  

Avløpsrenseanlegg

Vel fremme på FREVAR KF, starter vi den omfattende renseprosessen med å fjerne fett, kaffegrut, papir og annet som ikke hører hjemme, for å sikre at vannet som slippes tilbake i Glomma er rent og renset.

Om avløpsrenseanlegget  

Vannverk

Rent vann i springen er ingen selvfølge. Det vet de som jobber på vannverket.

Om vannverket  

Biogassanlegg

Kan en buss virkelig kjøre på bananskall? Ja faktisk, og helt uten at noen svinger med tryllestaven. For i våre råtnetanker skjer hverdagsmagi helt kontrollert.

Om biogassanlegget  

Deponi

Er det mulig for et deponi og være nærmeste nabo til et naturreservat? Ja, her på FREVAR KF er det mulig, på vårt deponi står det et fugletittertårn og herfra kan du skue sjeldne fuglearter.

Om deponiet  

Åpningstider i påsken

Mandag 3.4

kl. 07:00 – 15:00

Tirsdag 4.4

kl. 07:00 - 19:00

Onsdag 5.4

kl. 07:00 - 15:00

Fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag holder vi stengt.

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.