Hvem er vi?

    FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

    Mer om oss

    Miljø

    Å kalle seg Distriktets miljøbedrift forplikter. FREVAR KF er sertifisert etter følgende internasjonale standarder:

    Om vårt miljø