Mottak av rene masser - FREVAR KF

Mottak av rene masser

På grunn av at vi trenger å ivareta ressursen som deponivolumet representerer, må vi framover prioritere forurensede masser som vi er rigget for å ta imot og håndtere på en trygg måte. Det kommer også strengere krav fra Miljødirektoratet som innebærer at masser som kan gjenbrukes ikke skal på deponi, men skal holdes i sirkulærøkonomien.

Fra nyttår vil derfor følgende gjelde:

  • Prising av rene masser vil harmoniseres mot andre masser som opptar deponivolum.
  • Det vil ikke bli mulig å levere rene masser som kan gjenbrukes.