Johnny Sundby tiltrer som ny direktør i FREVAR KF. Foto: Bli Synlig AS

«Nei, jeg liker ikke ananas på pizza» – bli kjent med Johnny Sundby, FREVAR KFs nye direktør

Johnny Sundby tiltrer som direktør i FREVAR KF 1. januar 2023. Vi ønsker han hjertelig velkommen, og gleder oss til fortsettelsen. Den foreliggende artikkelen tar utgangspunkt i et intervju vi gjennomførte med Sundby, hvor du få muligheten til å bli kjent med vår nye direktør!

Arbeidsbakgrunn

Sundby er sivilingeniør med yrkesfaglig bakgrunn innenfor vann og avløp. Etter å ha fullført sine studier ved Høgskolen i Østfold og NTNU, startet han sin karriere i Driftsassistansen i Østfold i året 2000. Deretter gikk veien videre til MOVAR som leder for vann og avløp, hvor han i 2012 fikk tilbud om stilling som administrerende direktør. Sundby har, i tillegg, verv som styreleder for MIRA IKS på Romerike, og er styreleder i Østfold Avfallssortering IKS. Sundby velger følgende ord til å beskrive seg selv: målbevisst, strategisk og tålmodig.

Johnny Sundby sier at han ikke var på utkikk etter ny jobb, men da han fikk tilbudet om stillingen som direktør i FREVAR KF var det ingen tvil. Han beskriver FREVAR som en av landets fremste miljøbedrifter, som står i sentrum av sirkulærøkonomien og det grønne skiftet.

«FREVAR har mange dyktige ansatte, som bokstavelig talt brenner for miljøet. Jeg ønsker å bidra på dette laget, og tror jeg har noe tilføre.»

Stillingen som direktør

Vi spurte Sundby om hvordan en ideell arbeisdag ser ut, Sundby svarer at han trives med variasjon og høyt tempo. Han nevner at en god dag inneholder gjerne et styremøte, hvor det fattes beslutninger, som gir muligheter for videreutvikling av selskapet. Videre forteller han at arbeidsdagen gjerne også inneholder møter med ansatte, kunder eller eiere, før den avsluttes med litt tankearbeid på hjemmekontoret.

Sundby beskriver en god direktør som en som evner å sette retning for selskapet, slik at det kan utnytte sitt fulle potensiale. Sundby fortsetter

«Videre må han/hun være en samlende leder, og et godt forbilde. Direktøren skal også være et bindeledd mellom selskapet og eierne, slik at selskapet kan levere på eiernes forventninger. Det hviler et stort ansvar på meg som direktør i så måte.»

Sundby nevner at en av hans beste egenskaper er å sette seg hårete mål, og ofte nå dem. Han forteller at han har en utholdenhet, som gjør at han står i prosessene selv om det noen ganger kan ta lang tid å komme i mål. Johnny lar seg sjeldent stresse opp, og han trives med høyt arbeidspress:

«Jeg har opplevd flere beredskapssituasjoner som leder. Jeg er opptatt av å ta ansvaret, og fremstår som regel rolig, men tydelig i stressende situasjoner.»

Johnny Sundby tiltrer som ny direktør i FREVAR KF
Johnny Sundby, Direktør FREVAR FK – Foto: Bli Synlig AS

Interesser

Sundby leser «Tenke fort og langsomt» av Daniel Kahneman for tiden, en bok om hvordan hjernen vår fungerer bl.a. i beslutningsprosesser. Han går ikke så ofte på kino, men liker å se dokumentarer og true crime.

«Den serien som nok har satt dypest spor det siste året er serien Last: Jøder på NRK. Det er viktig at vi ikke glemmer, og at vi lærer av historien.»

Sundby nevner avslutningsvis at han bor på Hvaler med familien, hvor de har båt som benyttes året rundt. De har to engelsk settere, noe som medfører jaktturer i høst månedene.

Til slutt spurte vi det svært omdiskuterte spørsmålet vedrørende ananas på pizza, hvor Sundby svarer følgende:

«Nei, ananas hører ikke hjemme på pizza, ananas er for meg dessert.»

Johnny Sundby tiltrer som ny direktør i FREVAR KF
Johnny Sundby, Direktør FREVAR FK – Foto: Bli Synlig AS

Vi gleder oss til å få deg på teamet Johnny!

Ønsker du lese mer om arbeidet vårt? Les bloggen vår her.