Skjermbilde fra avisa hvor det står "Frevar svarer Pronofa om naturlig nitrogenrensing"

Vi svarer Pronofa om naturlig nitrogenrensing i Fredrikstad Blad

et leserinnlegg i Fredrikstad Blad etterlyste Hege Rivedal Ødegaard og Magnus Petersen en vurdering av «lavtrofisk havbruk» som løsning for å fjerne nitrogen i Oslofjorden fra avløpsrenseanlegg. Pronofa, en del av Denofa, vurderer slik havbruk nå, og fremmer i sitt leserinnlegg dette som en løsning for å løse FREVARs krav om nitrogenfjerning.

Fredrikstad Blad publiserte 6.12.22 vårt motsvar til dette, som leser følgende:

Vi i FREVAR heier på alle initiativ som kan bidra til en ren og levende Oslofjord, så sant disse ikke forringer fjorden på annen måte. Tiltaket til Pronofa vil være svært arealkrevende, og hvorvidt dette er realistisk i Hvalers skjærgård er ikke vurdert fra vår side.

Leserinnlegget nevner at prisen på prosjektet har økt grunnet skjerpende rensekrav. Prisøkningen skyldes imidlertid effekter etter korona-pandemien og Ukraina-krigen, som påvirker byggenæringen i stor grad. Utslippet fra avløpsrenseanlegg uten nitrogenfjerning medfører et punktutslipp med høye konsentrasjoner av nitrogen. Dette vil kunne medføre et høyt oksygenforbruk. Miljømyndigheten ønsker derfor at nitrogenrensingen løses ved kilden, og ikke ute i de frie vannmassene, hvor da skade allerede kan være skjedd.

Tiltak av typen som nevnes i leserinnlegget fra Pronofa er derav ikke godkjent som avløpsrensing.

Det er mye nitrogen i fjorden som ikke kommer fra avløp, men som det allikevel er viktig å få redusert dersom tilstanden i fjorden skal bli bedre. Dette kommer fra blant annet landbruk og naturlig avrenning.

Les hele artikkelen i Fredrikstad Blad her.

Les mer om arbeidet vårt på bloggen vår her.