Hva er biogass og hva brukes det til? - FREVAR KF Fredrikstad

Hva er biogass og hva brukes det til?

Biogass er i teorien det samme som naturgass, bare at det er produsert fra biologiske avfallsressurser og ikke olje. Biogass kan brukes til å produsere strøm og varme, eller oppgraderes og brukes som drivstoff i kjøretøy som f.eks. busser eller renovasjonsbiler. I Fredrikstad har vi produsert biogass helt siden 2000!


Hvorfor skal vi kildesortere?

For å lage så lite matavfall som mulig, så bør vi først og fremst passe på å spise opp maten vår. Men når vi har generert matavfall, så er det faktisk viktige ressurser i matavfallet. Dette er f.eks. energi, nitrogen og fosfor (som er viktig for plantene og for å produsere mat) og karbon (som bidrar til bedre jordkvalitet). Når dette kildesorteres og sendes til et biogassanlegg, så bidras det til å utnytte disse ressursene på den beste mulige måten. Men, 50% av alt matavfall havner faktisk i restavfallet. Dette restavfallet brennes og blir ikke til biogass. Dette skjer grunnet feilsortering, og kan også gi stopp på anlegget. Se eksempler i video under!

Biogass Oslofjord tester hvor langt en buss kan kjøre på èn pose matavfall

Se Biogass Oslofjord sin Youtube-video med god forklaring av hva biogass er, som vi også har brukt som kilde i denne artikkelen, og hvor langt en buss kan kjøre ved hjelp av èn pose matavfall under.