Mange husstander uten vann – vannet er på vei tilbake!

I forbindelse med at Norgesnett skulle gjennomføre planlagt vedlikehold på strømnettet ved vannverket på Høyfjell, oppstod det en feil når strømmen kom tilbake.

Det førte til at mange husstander mistet vannet ca. 30-45 minutter. Feilen er nå rettet og vannet er på vei tilbake. Når vannet kommer tilbake kan det medføre luft i rørene og misfarget vann. Vi anbefaler i så fall å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene. Vannet er helsemessig trygt å drikke.

Kontaktperson:

René Karstensen, avdelingsingeniør
FREVAR KF – vannverket
Telefon: (+47) 909 32 542
E-post: reka@frevar.no