Bilde av planer for rive arbeid rundt forbrenningsanlegget hos Frevar

Viktig informasjon om rivearbeidet rundt forbrenningsanlegget hos FREVAR KF

Mandag 17. oktober startet rivearbeidet rundt forbrenningsanlegget, hvor det gamle posefileteret skal rives!


Dette er en stor rivejobb som skal utføres og det vil bli tidvis problemer med tilgangen til bunkeren, og ellers trafikale stans i vekta for våre kunder.

Rivningen vil i hovedsak foregå på dagtid fra kl. 07.00 til 19.00 fra mandag til torsdag, men i enkelte perioder ved rivning av store komponenter, må et større område sperres av og det vil forgå utenom arbeidstid.

Denne rivningsperioden vil sannsynligvis vare i 4-6 uker.

FREVAR KF håper at ulempene for våre kunder vil bli begrenset og ber om forståelse for at denne viktige jobben må utføres!

Førstkommende onsdag 19. oktober, er det full stopp for leveringer til bunkeren fra kl. 15.00 til 19.00.