Skjemaer for bedrifter

Her er skjemaer som er relevante for bedrifter.

Mottak av avfall til deponi-BK skjema

Last ned BK skjema (basiskarakteriseringsskjema) (PDF)  

Handelsdokument Mattilsynet – Transport animalske biprodukter

Se handelsdokument på mattilsynet.no  

Søknad om opprettelse av kundekonto

Last ned skjemaet (Word)  

Mottak biogassanlegget – kun for prøvelass

Last ned mottakskontroll og sjekkliste (Word)  

Skjema mottak av septik

Last ned skjemaet (Word)  

Er du privatkunde?

Se skjemaer for privatkunder  

 

Er du et lag eller en forening?

Se skjemaer for lag og foreninger