Skjemaer for privatkunder

Her er en oversikt over skjemaer som er aktuelle for privatpersoner.

Bekreftelse på levering av fritidsbåt

Skjema må tas med ferdig utfyllt før levering.

Hent skjema på miljodirektoratet.no  

Søknad om refusjon tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

Se skjema på miljodirektoratet.no  

Er du bedriftskunde?

Se skjemaer for bedriftskunder  

 

Er du et lag eller en forening?

Se skjemaer for lag og foreninger