Skjemaer for privatkunder

Her er oversikt over skjemaer som er aktuelle for privatpersoner.

Bekreftelse på levering av fritidsbåt

Skjema må tas med ferdig utfyllt før levering.

Se skjema  

Søknad om refusjon tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

Se skjema  

Er du bedriftskunde?

Se skjemaer til bedriftskunder