Strategi og Handlingsplaner

Gjeldende strategiplaner og handlingsplaner ved foretaket.

Innkjøpsstrategi FREVAR KF 2022 – 2027

Se dokumentet  

Strategi FREVAR KF 2023 – 2030

Se dokumentet