Strategi og Handlingsplaner

Gjeldende strategiplaner og handlingsplaner ved foretaket.

Innkjøpsstrategi FREVAR KF 2022 – 2027

Se dokumentet  

Mål og strategiplan FREVAR KF 2018 – 2035

Se dokumentet