Tag Archives: Renovasjon Fredrikstad Kommune

FREVAR KF kjøper Cambi-anlegg - FREVAR KF

FREVAR KF kjøper Cambi-anlegg

23.08.2022 skriver Biogassbransjen om kontrakten FREVAR KF har inngått med Cambi om bygging av slambehandling tilknyttet et helt nytt avløpsrenseanlegg. Det skal nå bygges et helt nytt avløpsrenseanlegg hos FREVAR, […]

Slik forbereder Fredrikstad seg på utsorteringskravet

I et pilotprosjekt tester Fredrikstad kommune innhenting av matavfall fra 1100 husstander. Foto over: Fredrikstad kommune. Fra 1. januar 2023 blir alle kommuner og store deler av næringslivet pålagt utsortering […]