FREVAR KF kjøper Cambi-anlegg - FREVAR KF

FREVAR KF kjøper Cambi-anlegg

23.08.2022 skriver Biogassbransjen om kontrakten FREVAR KF har inngått med Cambi om bygging av slambehandling tilknyttet et helt nytt avløpsrenseanlegg.


Det skal nå bygges et helt nytt avløpsrenseanlegg hos FREVAR, og her er slambehandling en del av pakken. Det var Cambi som var vinneren av kontrakten for entreprisen.

Under intervjuer Biogassbransjen Cristell Solberg (driftssjef vann og avløp).

– Det vi skal gjøre er å flytte behandlingen av avløpsslam over til det nye anlegget, så dagens biogassanlegg skal fortsette å produsere, men kun basert på matavfall. Dermed skiller vi også gjødselproduktene så vi får to kvaliteter. I dag er det samutråtning av matavfall og avløpsslam, som gir begrensninger på bruken av gjødselproduktet, sier driftssjef vann og avløp ved FREVAR, Cristell Solberg, til Biogassbransjen.no.

– Grunnen til at vi har gått for Cambi er at de leverte den beste totalløsningen basert på de kriteriene som var satt for anskaffelsen.

Cristell Solberg,
Driftssjef vann og avløp

Biogassbransjen regner med at det vil komme strengere krav i fremtiden, og at det derfor vil være hensiktsmessig å gå for en mer robust prosess, og at de maksimerer gassutbyttet. Med termisk hydrolyse har anlegget en veldig sikker hygieniseringsprosess.

Håndteres i egne råtnetanker

I det nye anlegget så skal slammet håndteres i egne råtnetanker, og energien vil brukes i avløpsrenseanlegget. Hvis det blir noe til overs, vil det gå til oppgradering i FREVAR’s eksisterende biogassanlegg, som tar i mot flytende substrat og matavfall.

Hva koster et Cambi-anlegg?

– Hele prosjektet er på cirka 1,5 milliarder, men i samspillsfasen som pågår nå, jobbes det med å optimalisere grensesnittet i og mellom de ulike entreprisene, og med dette legge grunnlaget for kostnadseffektive løsninger før detaljering.

– Vi jobber nå sammen med Cambi, og de andre leverandørene, for å finne de beste løsningene og se på eventuelle besparelser.

En tillitserklæring

Det var flere tilbydere i denne konkurransen!

– Vi har gått for en kombinasjon av kvalitet, pris og miljøprestasjon, sier Solberg.

Signering av kontrakt

I sommer omtalte Cambi kontrakten i en pressemelding. Klikk her for å lese videre! Direktøren i Cambi, Eirik Fadnes, sier at dette er en tillitserklæring til Cambi sine løsninger for totalleveranser for slambehandling.

Eirik Fadnes,
Direktør i Cambi

Dette prosjektet er Cambi’s tredje i Oslo-området så langt i år, og de to andre er hos Veas og NRA.

Kilde: Artikkel hos Biogassbransjen.no.