Portrettbilde av Johnny Sundby

Pressemelding vedrørende ansettelse av direktør ved FREVAR KF

Johnny Sundby (51), fra Hvaler, blir ny direktør i FREVAR KF. Sundby er i dag adm. direktør i MOVAR IKS, som leverer tjenester innen vann, avløp, renovasjon samt brann og redning til 4 kommuner i Mosseregionen. Sundby har ledet selskapet som adm. direktør siden 2012, og var før dette leder for vann og avløp i samme selskap.


FREVAR er ett av de viktigste verktøyene for å nå Fredrikstad kommunes klima- og bærekraftsambisjoner. Foretaket står ovenfor spennende utfordringer, med bl.a. bygging av et nytt avløpsrenseanlegg. Jeg ønsker å bidra i dette viktige arbeidet, samme med alle de dyktige ansatte på FREVAR.

Sundby er utdannet sivilingeniør innen prosessteknologi ved NTNU i Trondheim, og har tilleggsutdanning innen administrasjon og ledelse, samt innen beredskapsledelse.

Jeg motiveres særlig av FREVARs samfunnsoppdrag. Dette handler om å levere gode tjenester til innbyggerne, samt å bidra i sirkulærøkonomien med avfallsbehandling og energigjenvinning av avfall. På dette området er selskapet en nasjonal aktør. FREVAR skal i gang med en ny strategiprosess, så slik sett er tidspunktet perfekt, sier Sundby.

Sundby ser nå frem til å bli kjent med de ansatte og styret. Når han begynner i stillingen er ikke endelig avklart, men seineste oppstart er 1.3.2023.

Styret ved FREVAR KF er meget fornøyd med ansettelsen av Johnny Sundby. Johnny kjenner bransjen godt gjennom sitt arbeid som administrerende direktør på MOVAR IKS. Vi vil få en faglig og kunnskapsrik direktør, med fokus på ledelse og resultatoppnåelse. Vi ser frem til at Johnny tiltrer stillingen, sier Dubec.

Mer informasjon:

Hege Dubec, styreleder i FREVAR KF – 970 88 755.

Johnny Sundby, påtroppende direktør i FREVAR KF – 952 56 411.

Fakta om FREVAR KF:

  • FREVAR KF er et av Norges mest spennende miljøforetak, og har en unik miks av samfunnskritiske anlegg.
  • Foretaket består av vannverk, avløpsrenseanlegg, energigjenvinningsanlegg, biogassanlegg, deponi og gjenvinningsstasjon.
  • Som kommunalt foretak er FREVAR en del av Fredrikstad kommune, og tjenesteproduksjonen er delt i både næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

Fakta om MOVAR IKS:

  • Interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler.
  • Leverer samfunnstjenester til nærmere 80.000 innbyggere i Mosseregionen.
  • Selskapet kjernetjenester er drikkevannsproduksjon, avløpsrensing, avfallshåndtering og brann/redningstjenester.