Bilde av brannmenn som slukker brann, brukes til innlegg som forteller om viktigheten av å sortere batterier korrekt.

Viktigheten av å sortere batterier korrekt 

Du har kanskje stått hjemme på kjøkkenet ditt med noen batterier du skal kaste i søpla? Det må du ikke gjøre!

Batterier er veldig selvantennelig, og må derfor leveres til godkjent mottak. Det skjedde nylig at det oppstod en brann på vårt permanente deponi, men heldigvis ble dette oppdaget raskt og brannen ble slukket. Denne brannen var det var forårsaket av batterier. Det finnes også mange gode grunner til hvorfor riktig sortering av batterier er viktig: 

  • Miljøvern – batterier inneholder giftige og skadelige kjemikalier som kan lekke ut i miljøet når de ikke blir håndtert riktig. 
  • Resirkulering av verdifulle materialer – materialene utvinnes og brukes i produksjonen av nye batterier eller andre produkter. 
  • Unngå avfallsdeponier – ved å sortere og resirkulere batteriene, unngår vi at de ender opp på deponier og reduserer potensialet for forurensning 
  • Beskyttelse av helse og sikkerhet – batterier som blir utsatt for fysisk skade eller overopphetes kan forårsake brann eller eksplosjoner. 
  • Feil sortering av batterier kan gjøre stor skade dersom dette havner sammen med matavfallet og blir behandlet i biogassanlegget. Slammet som går til landbruket, blir forurenset med miljøskadelige gifter som bly, kadmium og kvikksølv. Dette er skadelig for miljø, dyr og mennesker.

Neste gang du lurer på om du skal kaste batteriene dine i søpla vet du nøyaktig hvorfor du ikke skal gjøre det! Batteriene dine kan du levere ved gjenvinningsstasjonen til FREVAR KF, eller der hvor du har kjøpt batteriene.