Bildet viser header til blogginnlegg om DeAmmon-teknikk

Revitalisering av vannmiljøet: FREVAR KF tar i bruk DeAmmon-teknikken for nitrogenrensing av rejektvann

I dagens stadig mer befolkede verden står vi overfor en alvorlig utfordring når det gjelder avfallshåndtering og bærekraftig bruk av våre naturlige ressurser. Et av hovedproblemene vi står overfor er den økende mengden av nitrogen som slippes ut sjøer og elver fra ulik menneskelig aktivitet. Rejektvann er en kilde til nitrogenutslipp og består av avløpsvann fra ulike trinn i slambehandling fra avløpsrensing og biogassproduksjon.

Rejektvann inneholder en rekke forurensninger, inkludert nitrogenforbindelser, som ammoniakk og nitrater. Disse forbindelsene kan være skadelige for miljøet når de slippes ut i naturen uten tilstrekkelig rensning, derfor skal FREVAR KF bruke DeAmmon-teknikk for å forhindre nettopp dette. DeAmmon-teknikken er basert på bruk av bakterier, som omdanner ammonium til nitrogen-gass under spesifikke forhold. Anlegget skal være i full drift fra september 2023!