3D-visualisering av den nye vektstasjonen hos FREVAR.

Forventer mer kø på vektstasjonen fra august– gjør ryddejobben nå!

Har du planlagt større ryddeprosjekter etter sommeren, anbefaler vi deg å gjøre ryddejobben nå, ikke vent til høsten! I august starter FREVAR KF oppgradering av vektstasjonen til en helautomatisk stasjon med fem nye vekter. 

Midlertidig innkjøring

Etablering av den første vekten på 1 x 18 m i tilknytning til Habornveien, starter allerede i perioden juni 2024. Denne vil fungere som alternativ innveiing, og dagens internvekt som alternativ utveiing i byggeperioden. Monteringen av de resterende nye vektene gjør at vi må legge om den opprinnelige innkjøringen til anlegget via en midlertidig innkjøring. Her vil det kun være plass til to kjørebaner, én inn og én ut. 

Ingen økning i renovasjonsgebyret

Byggeperioden som rammer både private husholdninger og næringskunder, er planlagt fra august til desember 2024. Renovasjonsgebyret blir ikke påvirket av oppgraderingen, og kostnaden for oppgradert vektstasjon vil bli fordelt mellom private husholdninger i kommunen og næringskunder.

Prosjektet omfatter også en oppgradering av prosesser for inn-/utveiing av avfall, og et nytt system for økt sporbarhet på alle inn-/utleveranser av avfall.

For å opprettholde et godt tilbud gjennom utbyggingen, ser FREVAR KF på enkelte dager i byggeperioden med utvidede åpningstider. Dette er informasjon som vil bli oppdatert nærmere. 

Hold ventetiden nede – sorter avfall FØR besøk til FREVAR

Så langt det lar seg gjøre, anbefaler vi sterkt å planlegge ryddejobben i høst og sortere avfall FØR du kommer til gjenvinningsstasjonen. Sorter avfallet etter materialet de er laget av, metall for seg, hardplast for seg, farlig avfall i et eget hjørne av bilen og så videre.

Dette er materialtypene du må sortere på før du kommer til FREVAR:

  • Vinduer
  • Hardplast (f.eks. hagemøbler, presenning, plastkasser, leker og rør)
  • Myk plast (f.eks. emballasje, husholdningsplast, bobleplast, strekkfilm, byggplast) 
  • Metall (f.eks. sykler, grill, kjele, barnevogn, møbler med metall)
  • Trevirke (f.eks. parkett, malt/lakkert treverk, paller)
  • Impregnert trevirke (f.eks. terrassebord, brygge, rekkverk, jernbanesville)
  • Papp (f.eks. esker, kartong, bølgepapp)
  • Ikke-brennbart (f.eks. isolasjon, gips, fliser, porselen, keramikk, herda glass)
  • Farlig avfall (f.eks. brannslukker, spraybokser, maling, lim, lakk, kjemikalier, gassbeholder, spillolje)
  • Elektrisk
  • Lyspærer og batterier
  • Restavfall (f.eks. isopor, takpapp, laminat, tekstiler, bøker/blader, møbler/innredning)
  • Madrasser
  • Hvitevarer (f.eks. kjøleskap, fryser, komfyr, vaskemaskin, tørketrommel)
  • Hageavfall