To kvinner og en mann, som viser tommel opp, står ved siden av et lærret med en presentasjon av en studentoppgave. Masteroppgave skrevet om fornybar energi ved FREVAR.

Ida Lund, masterstudent ved NMBU, skrev sin oppgave om fornybar energi med studier gjort hos FREVAR

Vi har hatt glede av å ha Ida Lund, masterstudent fra NMBU, som gjest i tiden hun har skrevet sin masteroppgave med grunnlag i studier gjort hos FREVAR. Tema i oppgaven er høyaktuelt og vi i FREVAR er stolte over å være en inkluderende arena for studenter, uten å utelukke den store nytten vi ser i slike samarbeid.

Ida Lund har som en del av sitt studium i Fornybar energi ved NMBU, skrevet masteroppgave med tittelen «Samutråtning av ulike substrater i biogassproduksjon – En LCA studie av klimapåvirkning og biorestkvalitet». Arbeidet har tatt utgangspunkt i dagens råvaremiks ved FREVARs biogassproduksjon, samt flere ulike fremtidsscenarier. 

Digital presentasjon på som vises et lærret i et møterom. En ung kvinne står til venstre for presentasjonen og snakker med ansiktet vendt mot sin presentasjon.

Oppgaven er forsvart med svært godt resultat og Ida holdt en flott presentasjon for oss på FREVAR, som ga oss et godt innblikk i det spennende arbeidet som er gjort. 

Vi takker Ida for samarbeidet, og ønsker lykke til videre.