Vi markerer vanndagen 22. mars!

Gratulerer med vanndagen!

I dag markerer vi verdens vanndag og ønsker å sette søkelyset på mangel på rent drikkevann i verden.

Vi er heldige som har tilgang til rent og trygt drikkevann rett fra springen, slik er det ikke for alle. 1 av 4 mennesker i verden mangler tilgang på trygt drikkevann. Vann er vår viktigste ressurs, vårt viktigste næringsmiddel og kilden til alt liv.

Vi ønsker å øke bevisstheten om vannforbruk og sikring av tilgang til trygt drikkevann. Det er avgjørende at vi tar ansvar for å beskytte det og redusere forurensing.

Gratulerer med vanndagen 22 mars! Les mer her.