Frevar, illustrasjon

Vi har signert milliardkontrakt med AF Gruppen i forbindelse med prosjekt «FARA»

Vi har signert kontrakt med AF Gruppen for fase to av det nye renseanlegget i Fredrikstad. Kontrakten innebærer prosjektering og bygging av renseanlegget på Øra.

Slambehandling

Kontrakten har en verdi på drøyt en milliard kroner, og AF Gruppen ble i fjor innstilt som totalentreprenør for fase en av utbyggingen. Det er gjort masse godt arbeid i samspillfasen for å optimalisere bygget og finne besparelser.

Renseanlegget på Øra skal bestå av et bygg for forbehandling og bio-behandling med en administrasjonsdel, et bygg til slambehandling samt to råtnetanker.

Bakgrunnen for prosjektet er, i tillegg til behov for økt kapasitet, økende klima- og miljøutfordringer, behov for ny og bedre renseteknologi og skjerpede rensekrav fra Statsforvalteren. Prosjektet har en ambisjon om å møte bærekraftige, miljøvennlige og klimanøytrale mål.

Renere Oslofjord

Byggestart vil være i juni 2023 og forventet overtakelse er i april 2026.

– Vi har gjennomført en god samspillsfase der vi sammen har funnet gode miljømessige og kostnadseffektive løsninger. Prosjektet har høye miljø- og klimaambisjoner og skal sikre et renseanlegg som bidrar til en renere Oslofjord. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet om å bygge et nytt og moderne renseanlegg, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Les hele artikkelen her.