Bilde av gjenvinningsstasjon

Informasjon om begrenset fremkommelighet

I uke 33 skal det gjøres grunnarbeid ved vindusmottaket på Frevar. Det skal gjøres grunnarbeid for å montere løftekraver ved vindusmottaket, og i uke 34 skal kranene monteres. Tiltaket er etterlengtet og noe som vil gjøre hverdagen tryggere og lettere for våre verdifulle operatører. Dessverre vil dette tiltaket tidvis kunne medføre begrenset tilkomst for å levere vinduer.

Visste du at i 2022 tok Frevar imot 127 900 kg vinduer med PCB og klorparafiner? Dette er giftstoffer som blir tatt ut av sirkulasjon og videre destruert for å ikke skade miljøet i fremtiden. Kostnadene for dette dekkes gjennom renovasjonsgebyret.