Dronebilde av Frevar område

Klimakvoteplikten

Det ble torsdag 10. februar avholdt informasjonsmøte i regi FREVAR KF og Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE). På møte var ledelse/annen personale fra anleggene og energikunder samt fagforeninger fra anlegg og energikunder.


Tema var situasjonen med Klimakvoteplikten som de to anleggene har. I tillegg har Borregard sitt energigjenvinningsanlegg Klimakvoteplikten. Kursen på klimakvoter er over år 20 doblet fra 5 EUR til nå snart 100 EUR per tonn.

Anleggene er feilklassifisert og må snarest omklassifiseres av Miljødirektoratet. De tre avgiftspliktige anleggene jobber nå sammen for å få riktig klassifisering og slippe avgiften.

Les mer informasjon om Klimakvoteplikten:

FREVAR og SAE er feilklassifisert og urettmessig ilagt kvoteplikt

Brev fra DLA Piper – Merknader til foreløpig tilbakemelding på henvendelse om kvoteplikt – samforbrenning og avfallsforbrenning

Brev fra DLA Piper – Vedr. klassifisering og kvoteplikt – utfyllende informasjon

Feil klassifisering samforbrenning

Notat etter møtet 23.06.2021