Dronebilde av Frevar område

Et helt nytt renseanlegg i milliardklasse

Det skjer store ting hos oss som vil komme til gode både for miljø og klima. Frevar’s 30 år gamle avløpsanlegg har gjort et trofast arbeid med å rense avløpsvann i Fredrikstad. Men med de nye miljøkrav har tid løpt fra anlegget, noe som ble bygget og satt i drift i 1989.


Overvann, som følger av våtere og villere vær, kombinert med strengere krav fra EU, ligger bak den politiske investeringsbeslutningen. Høsten 2020 vedtok bystyret i Fredrikstad å investere 1,5 milliard kroner i et helt nytt anlegg. Dette skal være i drift i 2025. Forprosjekt er gjennomført, det er valgt renseteknologi og i disse dager starter hovedprosjektet.

Klimanøytralt fra dag 1

Fredrik Hellström, direktør ved Frevar, er klar for å sette i gang arbeidet, og med tanke på den forsterkede bærekraftprofilen som følger med det nye renseanlegget, er han litt ekstra entusiastisk. Dette anlegget skal være klimanøytralt fra dag 1. Se hva Hellström sier i et intervju med Klimapartnere Viken under:

Fredrik Hellström, direktør ved Frevar

– Det nye renseanlegget skal være tilnærmet selvforsynt på energi, blant annet ved hjelp av solcellepaneler på taket og mer bruk av energi fra avløpsvannet. I tillegg til dette vil vi bruke biogass, som vi jo allerede produserer selv her på anlegget – fra slam og husholdningsavfall. Men utover et klimanøytralt og energieffektivt anlegg, jobber vi også med sirkulære spor nå, forteller Hellström til Klimapartnere Viken og utdyper:

– Vi ser på om vi kan utnytte det rensede vannet i stedet for å tømme det ut i Glomma. Kan det for eksempel brukes som alternativ til det drikkevannet industribedrifter bruker på Øra i dag? Det rensede vannet er nemlig av høy kvalitet, så det vil gjøre særs vondt i sirkulær-muskelen om vi ikke kan bruke det til noe.

– En annen mulig bruk av det rensede vannet, er å sette en varmepumpe på det og distribuere det inn i fjernvarmesystemet. Videre tenker vi på om det er miljømessig riktig å lage biokull av avløpsslammet som oppstår i renseprosessen. Vi er jo allerede i gang med å evaluere biokullproduksjon basert på kvist- og hageavfall, så her er det mange muligheter, påpeker Hellström.

En fornøyd Klimapartner

Stine Torjusen Nygaard, regionsleder for Klimapartnere Viken, er stolt over Frevar som nå har vært med i Klimapartnere siden oppstarten som var i juni 2019:

– Innovative løsninger for miljøets beste er Frevars motto, og dette gigantiske prosjektet er et godt eksempel på nettopp det, påpeker Nygaard.

– Slik jeg har forstått det, er dette et helt unikt prosjekt. Det er spennende å se hvordan Frevar tenker hele kretsløpet rundt vann som ressurs. Her i Norge har vi «alltid» hatt tilgang på godt drikkevann, men det gjør også at vi sløser med det. Vi vasker jo bilene våre i drikkevann. Det er sprøtt å tenke på når vi vet at folk andre steder i verden må drikke sølevann, påpeker Nygaard.

Som vi i Frevar skriver i årsrapporten for 2019 – avløpsvann er en bærekraftig ressurs!

Vårt nye anlegg har en teknologi som både er mer effektiv og miljøvennlig enn hva vi har i dag, og dette takket være anleggets design og den utvidede kapasiteten som dette nye anlegget får.

Et kompetent team

Fredrik Hellström fortsetter:

– Vi vet at EU stiller strengere krav til avløpsrensing generelt, og vi har fått krav om å innføre et sekundærrensetrinn innen 1. juli 2025. I dag har vi kun primærrensing, det vil si mekanisk og kjemisk rensing. Vi kommer til å legge inn 2050-krav – og tilfredsstille dem – i det nye anlegget, forteller direktøren, som gjerne fremsnakker sentrale nøkkelpersoner som jobber med det store prosjektet:

– Her på Frevar har vi en relativt ny og dyktig driftssjef, Cristell Solberg. Hun er driftssjef vann og avløp og vil derfor få en nøkkelrolle. Og så er det vår avdelingsingeniør på Frevar, Torbjørn Bakke Henriksen. Han har vært prosjektleder for forprosjektet med det nye anlegget og gjort en fantastisk jobb.

Se Klimapartnere Viken sin nettside her.

Kilder:
https://www.klimapartnereviken.no/nytt-renseanlegg-i-milliardklasse/