«Jeg kjørte feil bil - da var miljøet plutselig ikke viktig» - Svar på debattinnlegg i Fredrikstad Blad 02.12.21 - FREVAR Fredrikstad

Tilsvar debattinnlegg i Fredrikstad Blad 02.12.21

Det er beklagelig at noen har dårlige opplevelser i forbindelse med gjenvinningsstasjonen vår (GVS), det ønsker vi selvsagt ikke.


Vi har ca. 120 000 besøkende i året, og vi er stolte av å ha en velfungerende gjenvinningsstasjon som tilbyr service til kommunens innbyggere. Det er imidlertid ressurskrevende å drive et slikt mottak. Dette er en selvkostaktivitet som finansieres over renovasjonsavgiften og mottaksgebyret (kr 200,-).

For 2021 dekkes ca. 53 % av kostnaden ved mottak (kr 200,-), mens resterende 47 % dekkes inn over renovasjonsavgiften. Det vil si at alle innbyggerne i kommunen er med på å dekke kostnaden for de som leverer til gjenvinningsstasjonen til sterkt reduserte priser (gratis eller kr 200,-). Det er derfor spesielt viktig å holde næringsavfall borte fra gjenvinningsstasjonen, for å forhindre kryssubsidiering mellom selvkost og næringsvirksomhet.

Det er ikke alltid enkelt å skille på avfallet, og dagens regler har blitt utarbeidet for hindre mest mulig næringsavfall til stasjonen, samtidig som de skal være mulig å forholde seg til. Mottaksreglene som har vært gjeldende siden 01.01.2016 er:

  • Varebil registrert på firma/virksomhet kan ikke levere avfall til GVS.
  • Hvert lass kan maks være på 3 m3 totalt (både bil/varebil og henger), for å levere på GVS.
  • Hvert lass kan maks være 9 m langt, totalt for bil/varebil og henger.
  • Kjøretøy med høyere tillatt totalvekt enn 3.500 kg har ikke tilgang til GVS.
  • Andre kjøretøy, som f.eks. traktor eller lastebil, har ikke tilgang til GVS.
  • Avfall som bildekk m/uten felg, campingvogner og båter tas ikke imot på gjenvinningsstasjonen.

Vi ser at dette tilbudet ikke treffer alle helt likt. Det finnes innbyggere som ikke har bil, eller som har  ulike biler. De vil ha begrensede muligheter til å benytte tilbudet. Vi mener likevel at vi treffer de aller fleste. Antall besøkende, og mange gode tilbakemeldinger gjennom året tyder også på det.

Det fortelles her at alt avfallet ble kastet på bakken og skulle kvernes til restavfall. ØGAS har ikke samme system for sortering som på FREVAR sin gjenvinningsstasjon, men avfallet blir også her sortert for material og energigjenvinning.

Ferdig sortert plast (i kommunens sekker). – Hentes av kommunen regelmessig og trenger ikke kjøres til avfallsmottak på egen regning.

Ferdig sortert EE-avfall (fra den røde boksen). – Hentes av Fredrikstad kommune, du kan ringe servicetorget for å avtale henting av denne. Mer informasjon finnes her: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/avfall-gjenvinning/kildesortering/farlig-avfall/

Ferdig sortert trevirke. – Dette blir kvernet av ØGAS og går videre til blant annet energigjenvinningen på FREVAR.

Ferdig sortert metall. – Dette er ressurser som bla. Stene Stål betaler for, og ØGAS sender dette videre, da det ikke er mulig å kverne til restavfall.

Fem par slalåmski med binding (som var påtenkt gjenbruksbutikken sammen med litt annet). – Gjenbruksartikler kan også leveres til Fasvo på Ørebekk, Blå kors, eller andre aktører som driver med denne typen ombruk. FREVAR støtter gjenbruk.

En sekk med restavfall. – Dette hentes regelmessig av Fredrikstad kommune, eller går som beskrevet, til kverning og energigjenvinning.

Det stilles også spørsmål om følgende:

Er det riktig at logoer på bil skal være avgjørende for om det er husholdningsavfall eller næringsavfall inne i bilen?

– Dette er pr nå det beste virkemiddelet vi har for å søke en mest mulig rettferdig fordeling av utgiftene med avfallshåndtering. Det er mange problemstillinger som dukker opp rundt dette, men også viktig å huske på at det er mange hensyn som må tas med i betraktningen.

FREVAR’s retningslinjer sier at «biler registret på firma» ikke kan levere på avfallsstasjonen. Betyr det at leiebiler ikke har adgang til å sortere avfall? 

– Vi vil godta leiebiler med logo fra utleiefirmaer, leid av private og med privat avfall får levere avfall hos oss.

Er sortering av avfall viktig for kommunen, eller er det egentlig bare en plagsom utgiftspost?

– Sortering av avfall er viktig for oss alle, kommunen, FREVAR og innbyggerne, og ja det er også en utgiftspost. Det er kostbart å behandle avfall på beste mulige måte for miljøet.

Er sortering av næringsavfall uinteressant så lenge kommunen har «solgt seg ned»?

– Sortering av næringsavfall er viktig for alle grupper, men dette avfallet må i utgangspunktet være ansvaret til de som genererer dette avfallet, ikke kommunens innbyggere.

Håper dette kan bidra til litt oppklaring rundt opplevelsen deres, og at dere fortsetter den flotte innsatsen med å sortere, bry dere, og ikke minst komme til gjenvinningsstasjonen i fremtiden.

Til slutt ønsker vi alltid å søke etter forbedringer på de løsninger vi har, slik at miljøprestasjonen kan utvikles.

Les debattinnlegget i Fredrikstad Blad (abonnement) her.