Verdenshavsdagen og FARA: fremtidens løfte om en renere Oslofjord

Verdenshavsdagen og FARA: Fremtidens løfte om en renere Oslofjord

Verdenshavsdagen, som markeres den 8. juni, øker bevisstheten om havbeskyttelse og bærekraftig bruk av havets ressurser. Visste du at havene dekker over 70% av jordens overflate og er avgjørende for livet på planeten? De spiller en viktig rolle i klimareguleringen ved å absorbere karbondioksid og generere oksygen.

Har du fått med deg at vi bygger et nytt avløpsrenseanlegg?

FARA, det nye avløpsrenseanlegget for Fredrikstad og Hvaler, er et viktig tiltak for å beskytte havet og miljøet. Det sikrer riktig håndtering av avløpsvann for å redusere forurensning og opprettholde kvaliteten på havvannet og økosystemene. Avløpsrenseanlegget fjerner skadelige stoffer og forurensninger fra avløpsvannet før det slippes ut i Oslofjorden, og bidrar dermed til å bevare det marine livet og det biologiske mangfoldet. Les mer om FARA her.