Grovavfallsaksjon i Fredrikstad kommune - FREVAR KF

Grovavfallsaksjon i Fredrikstad kommune

Det er tid for vårrydding i hus og hage. Husstandene i Fredrikstad kan under grovavfallsaksjon våren 2022 levere kildesortert grovavfall både fra huset og hagen til syv ulike gjenvinningsstasjoner. Les mer om hvilke steder og datoer dette gjelder her!


FREVAR har ordinære priser og mottaksregler under aksjonen. Andre avfallstyper enn kvist- og hageavfall, jern og metall, plastemballasje, plastprodukter, papir, papp, kartong, farlig avfall og EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) må kjøres til gjenvinningsstasjonen hos oss.