Prosjekt FARA

Prosjekt FARA – nå skjer det ting på byggeplassen

Det nærmer seg jul og nytt år, og i FARA-prosjektet holder vi tidsplanen og er godt i gang både med detaljprosjektering, og på byggeplassen.

Etter at samspillsfasen var ferdig i mars-april gikk prosjektet over i en detaljprosjekteringsfase, hvor det jobbes videre med å konkretisere og detaljere gode og funksjonelle løsninger.

Samtidig var det oppstart på byggeplassen 1.juni.

Frem til nå er det kun vår byggentreprenør, AF som er på plassen, og hovedaktivitetene har vært graving, peling og spunting. I slutten av oktober ble betongarbeidene innledet, og det pågår nå støping av bunnplaten for vannbehandlingsbygget, og videre vil det startes med støping av vegger. Fremdriften vil være godt synlig i perioden utover mot ferdig råbygg (vår 2025), der hovedaktivitetene er betongstøping, prefab montasje og stålarbeider. Følg gjerne med på vårt livekamera fra byggeplassen!

Installasjon av prosessutstyr vil påbegynnes høsten 2024.

Det har vært jobbet mye med optimalisering av fasader. Fokuset har vært å finne gode løsninger som både er klimamessig og økonomisk fornuftige. Det er besluttet å gå for et mørkt konsept med materialer av stålkledning og fibersement.