Viktig melding

Viktig info om avgifter!

Til våre kunder og samarbeidspartnere

Det norske Stortinget har gjennom statsbudsjettet den 20.12.23 vedtatt at avgiften på forbrenning av avfall skal øke til 485 kroner per tonn fra 01.01.2024, fra kr 131 kroner per tonn for ikke kvotepliktige anlegg. For kvotepliktige anlegg er avgiftsatsen 97 pr tonn i tillegg til EU/ETS-kvoter som utgjør ca. 400-450 pr. tonn avfall.

Nytt CO2-/forbrenningstillegg i Norge er altså 485.- pr. tonn avfall, gjeldende fra 1.1.2024.

Størrelsen på miljøavgiftene skal økes gradvis i årene som kommer, og hensikten er å bidra til økt kildesortering og reduserte klimagassutslipp.