Forsøk i vannverket

Forsøk med aktivt kull i to-media filter på vannverket


I takt med økende ekstremvær vil råvannskvaliteten til vannverket variere hyppigere. Ved flom og kraftig nedbør endrer råvannets egenskaper seg. Dette stiller høyere krav til vannrenseprosessen for å sikre trygt drikkevann til befolkningen. For å takle disse utfordringene blir aktivt kull tilsatt i filtreringsprosessen som en forsøksmetode.

Aktivt kull, utvunnet fra kokosnøttskall, bidrar til fjerning av organiske stoffer som kan påvirke smak og lukt. Selv om disse stoffene ikke er helsefarlige, kan de påvirke vannets kvalitet. Dette bærekraftige produktet har evnen til å binde organiske forbindelser, inkludert stoffer som påvirker drikkevannets smak og lukt. Forsøket pågår over en periode, og resultatene vil guide videreutviklingen av vannrenseprosessen på vannverket.